Антикоррупционный совет при Киевском городском совете

Антикоррупционный совет обратилась к мэру с рекомендацией провести служебную проверку в отношении ненадлежащего выполнения поручений протокола  № 9 по публикации перечня законных и незаконных АГЗП в столице.

Соответствующее решение было принято на последнем заседании рабочей группы Антикоррупционной совета, которое состоялось 3 августа. «Члени ради також рекомендували Віталію Кличку за результатами перевірки розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб КМДА за неналежне виконання доручення Київського міського голови». Члены совета также рекомендовали Виталию Кличко по результатам проверки рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц КГГА за ненадлежащее исполнение поручения Киевского городского головы.

История вопроса

«13 червня відбулося засідання Антикорупційної ради, на якому міський голова Віталій Кличко доручив директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрію Фіщуку та заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву опублікувати перелік законних та незаконних АГЗП у Києві». 13 июня состоялось заседание антикоррупционной совета, на котором мэр Виталий Кличко поручил директору Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Андрей Фищук и заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву опубликовать перечень законных и незаконных АГЗП в Киеве.

  • «Із тексту протоколу доручень голови КМДА під №9 — «оприлюднити до 30.06.2016 та щотижнево оновлювати наступні дані: повний реєстр АГЗП, які мають дозволи на розміщення;». Из текста протокола поручений председателя КГГА под №9 — «обнародовать до 30.06.2016 и еженедельно обновлять следующие данные: полный реестр АГЗП, которые имеют разрешения на размещение;
  • «повний реєстр АГЗП, що встановлені без дозволів;» полный реестр АГЗП, установленные без разрешений;
  • «відкритий перелік приписів про надання дозвільної документації на розміщення АГЗП та наслідків їх розгляду, прийнятих рішень про демонтаж і наданих доручень КП «Київблагоустрій» та КАРС «Київська служба порятунку» для його виконання»». открытый перечень предписаний о предоставлении разрешительной документации на размещение АГЗП и последствий их рассмотрения, принятых решений о демонтаже и предоставленных поручений КП «Киевблагоустройство» и КАРС «Киевская служба спасения» для его выполнения ».

«Дане доручення чиновники виконали, але виконали формально.» Дано поручение чиновники выполнили, но выполнили формально.

«Дане доручення чиновники виконали, але виконали формально.» «Так на сайті Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища з’явився перелік всіх АГЗП у столиці.» «Їх чиновники нарахували 254. Однак у опублікованому переліку, не зважаючи на доручення мера, відсутня інформація про те, які саме АГЗП є законними, а які — ні.»

Однако в опубликованном списке, несмотря на поручение мэра, отсутствует информация о том, какие именно АГЗП являются законными, а какие — нет. «Відсутня також інформація про відповідні документи, виданні міською владою на зазначені у переліку АГЗП, як і рішення про демонтаж незаконних заправних пунктів.» Отсутствует также информация о соответствующие документы, издании городскими властями на указанные в перечне АГЗП, как и решение о демонтаже незаконных заправочных пунктов.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: