Імміграція до Польщі. Закон Польщі про репатріацію. Польща

Закон Польщі про репатріацію вступив в силу 1 Січень 2000 року. Закон Польщі про репатріацію визначає основи для отримання польського громадянства шляхом репатріації, права репатріанта, а також основи і процедуру надання допомоги репатріантам та їх сім’ям. Репатріантом є особа польського походження, яке прибуло до Польщі на підставі репатріаційної візи з метою поселення на постійне місце проживання в Польщі, ПМЖ Польщі.

Про отримання репатріаційної візи можуть клопотати особи польського походження, яких хоча б один з батьків чи дідусь / бабуся (або прадід і прабабуся) було польської національності.

Така особа повинна також зберігати знання польської мови, культивувати польські звичаї і традиції. Польського походження буде також визнана особа, свідчить зв’язок з польськими коренями і підтверджує польську національність, яке в минулому мало польське громадянство (або хоча б один з батьків чи дідусь / бабуся або прадід і прабабуся мали польське громадянство). Рішення з цього питання приймає Консул.

Шляхом репатріації польське громадянство набуває також дитина репатріанта. У разі якщо репатріантом є тільки один з батьків, дитина може отримати польське громадянство за згодою другого з батьків викладеного у формі заяви вираженого в присутності Консула.
Отримання громадянства неповнолітньою особою, якому виповнилося 16 років, може мати місце виключно за його згоди.

Право на репатріацію не поширюється на осіб, які репатріювалися з території Польщі на підставі репатріаційних угод укладених в 1947-1957 рр.. Між Польщею та колишнім СРСР в одне з держав є сторонами цих угод. Можна також відмовити у видачі репатріаційної візи особі, которое действовало в ущерб основным интересам Польши или участвовало либо участвует в действиях нарушающих права человека.

Лица другой национальности или другого происхождения (не польського) бажаючі переселитися в якості членів родини репатріанта направляють заяву про видачу дозволу на розміщення на означений термін на території Республіки Польща. Дозвіл видає Голова Управління у справах репатріації та Іноземцям.

Процедура з питання видачі репатріаційної візи здійснюється в присутності відповідного Консула в залежності від місця проживання репатріанта за кордоном.

Дипломатичне представництво або консульська установа надає всіляку інформацію з питання репатріаційної процедури. Особа, клопоче про видачу репатріаційної візи, звертається в польське консульство, де отримує бланки заяви про видачу репатріаційної візи. Заява заповнюється у двох примірниках, на польській мові.

До заяви слід додати документи, стосуються заявника або його батьків, дідусі / бабусі або прадідуся і прабабусі, підтверджують факт польського громадянства. Це можуть бути:

  • польські документи, засвідчують особу;
  • акти цивільного стану або їх виписки або свідоцтва про хрещення підтверджують зв’язок з польськими коренями;
  • документи, підтверджують проходження військової служби у Війську Польському, містять запис про польську національність;
  • документи, підтверджують факт депортації осіб тюремного ув’язнення, містять запис про польську національність;
  • документи, засвідчують особу або інші відомчі документи, містять запис про польську національність.

Доказами, підтверджують польське походження, можуть бути також інші документи, наприклад:

  • документи про реабілітацію депортованого особи, містять запис про польську національність;
  • документи, підтверджують переслідування особи через його польського походження.

Згідно із Законом про репатріацію доказами, підтверджують польське походження, можуть бути документи, які були видані польськими державними або церковною владою, а також владою колишнього СРСР.

До заяви слід додати фотографію, а також документи, підтверджують факти зазначені в заяві. Слід також представити дійсний паспорт. Діти, які не мають власного паспорта, повинні бути вписані в паспорт батьків.

Особа, яка бажає репатріюватися до Польщі має представити докази, підтверджує наявність умов для поселення (місце проживання, джерела змісту, можливість роботи). Таким доказом може бути, наприклад запрошення спрямоване польської територіальної адміністративної структурою — Гміною. Гміна може запросити конкретну сім’ю або анонімних репатріантів.

Запрошення спрямоване фізичною особою може стосуватися виключно найближчій сім’ї цієї особи (батьки, діти, брати / сестри). Репатріанти в пенсійному віці, які мають право отримання польської пенсії, не зобов’язані подавати докази інших джерел змісту (при визначенні розміру польської пенсії враховуються роки роботи за кордоном).

Особа, яке не має гарантованого місця проживання і засобів утримання в Польщі, а виконує інші умови отримання репатріаційної візи, може також представити в консульстві заяву про видачу візи. В такому випадку Консул зможе прийняти рішення про завірення у видачі візи. Кандидат в репатріанти зможе отримати від Консула інформацію про передані гмінами, для потреб репатріантів, місцях проживання та можливості працевлаштування на території Польщі.

Цими можливостями в першу чергу зможуть скористатися особи депортовані і переслідувані на національному грунті і з політичних причин, вік і поганий стан здоров’я яких виправдовують швидку репатріацію до Польщі.

Репатріаційних візу видає Консул, після отримання згоди Голови Управління у справах репатріації та Іноземцям. Віза вклеюється в паспорт репатріанта і дійсна протягом 12 місяців з дня видачі.

Новости СМИ и Онлайн ТВ
Adblock detector